Meta Isæus-Berlin

Printed Book

Köp för SEK 250

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Meta Isæus-Berlin

Nattlogik

ISBN
9789186265465
Hard cover
151 pages
Published
2019
Language
swe

Karin Sidén (red.)

Price from SEK 250

Waldemarsudde utställningskatalog, no. 134:19

Sedan sin examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1993 har Meta Isæus-Berlin (f. 1963) blivit en tongivande konstnär verksam inom måleri och installationskonst. I Isæus-Berlins verk blandas symbolik med det till synes realistiska. Med en mästerlig kontroll över konstformen installationskonst har hennes verk visats på en rad svenska och internationella konstarenor, bland annat på biennalerna i Istanbul och Venedig (1997) samt Melbourne (1999).

Den tematiskt spännande utställningen Nattlogik på Prins Eugens Waldemarsudde omfattar installationer och målningar som för betraktaren mellan vakenhet och dröm, där de anslående verken är helt nyproducerade för utställningen. Nattlogik är en utställning om tid, om att se tillbaka och återberätta, likt ett liv i miniformat. Presentationen är uppdelad i tre olika delar, nattlogik, det platsspecifika verket Den Arkadiska Spegeln samt återberättandet, och är tänkt att ge en holistisk bild av livet som dessutom fylls ut av en drömsektion med verket Drömväggen.

I Waldemarsuddes stora ateljé kommer installationsverket Den Arkadiska Spegeln att visas, där Isæus-Berlin söker gestalta den plats där frid och ro råder, en plats man bör förlägga inom sig för att kunna nå.

Denna utställningskatalog innehåller en fördjupande text av konstnären själv samt idéhistoriska texter om drömmar och tillståndet mellan sömn och vakenhet. Katalogen är även rikt illustrerad med färgfotografier från utställningens installationer och målningar.