Stilla skönhet

Tryckt bok

Köp för 295 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Stilla skönhet

Nordisk och Östasiatisk interaktion

ISBN
9789527067833
Inbunden
191 sidor
Utgiven
2019
Språk
swe

Karin Sidén (red.), Catrin Lundeberg (red.), Anne-Maria Pennonen (red.), Hanne Selkokari (red.)

Pris från 295 kr

Publikationen Stilla skönhet ger en bild av interaktionen mellan Finland, Sverige och Japan på 1900-talet. Boken bjuder på en ny synvinkel på forskningen inom bildkonsten. Fokus ligger på målningar och grafiska arbeten parallellt med keramik, textilkonst och arkitektur. Redan i slutet av 1800-talet vann de östasiatiska estetiska värdena insteg i den nordiska konsten, formgivningen och arkitekturen. En central utgångspunkt låg i japanernas estetiska tanke att sätta värde på vardagens skönhet, vilket i väsentlig grad anslöt sig till det då aktuella fenomenet japonism. Därmed stärktes föreställningen om vardagens estetik i Norden, och den smälte samman med rådande nordiska ideal. Intrycken överfördes emellertid inte endast i riktning från öst till väst, utan även från väst till öst.

I artiklarna som är skrivna av sakkunniga fästs uppmärksamhet speciellt vid växelverkan och likheter mellan länderna. Bokens artiklar är författade av Severi Blomstedt, Anna-Maria von Bonsdorff, Sara Matson, Tsutomu Mizusawa, Anne-Maria Pennonen, Susanna Pettersson, Cilla Robach, Karin Sidén och Takashi Sugiyama.